nascholing 1 – Zintuigen

Nascholingen

Voor leden van de beroepsvereniging organiseert de opleiding jaarlijks 2 x een nascholing. Voor diegenen die in het kwaliteitsregister hun kwaliteit waarborgen voor behoud certificaat worden 4 punten in het algemeen register bijgeschreven bij deelname.
Het thema van de scholing komt voort uit vragen van leden en actuele ontwikkelingen in ons werkveld.
Voor behoud van je certificaat volg je jaarlijks één nascholing.

Zintuigen 12 poorten van de ziel

In de Natuurlijke Kraamzorg geven we veel aandacht aan een gezonde ontwikkeling van de ‘onderste 4 zintuigen’ . We komen ze tegen bij de borstvoeding, verschoningen, het badje, het bedje en meer. Zintuigen vormen de poorten van de ziel; het is via de zintuigen dat we de wereld en elkaar weten te bereiken.  Ontwikkeling gaat niet meer altijd vanzelf goed, omgeving en verzorgingsmaterialen blijken van enorm belang en wat jij als kraamverzorgende doet maakt verschil.  We zijn blij dat Saskia Barkmeijer (vrije school leraar en specialist antroposofische menskunde) deze middag voor ons wil organiseren.

Cursisten van het eerste jaar in 2016 kregen van haar een kleine workshop en drongen aan op meer vanwege haar levendige manier van lesgeven met veel ruimte voor ervaren en eigen inbreng.  Op 27 maart gaat deze wens in vervulling.

Inhoud nascholing

Op deze nascholingscursus gaan we de tijd nemen om de twaalf zintuigen te ervaren. Stil staan bij alle zintuigen om te voelen welke kwaliteiten ze brengen, welke werking ze hebben en wat ze op fysiek en psychologisch niveau kunnen betekenen, is de uitnodiging.

De ervaring wordt verdiept door vragen en uitwisseling. Voordat we daarmee beginnen zal er een inleiding zijn waardoor je het één en ander kunt plaatsen. Na de ronde van deze twaalf ervaringen zullen we het samenvatten waardoor verbanden die bestaan zichtbaar kunnen worden. Zijn we bijvoorbeeld in staat te ervaren hoe we ons evenwicht houden?  Kunnen we proeven wat gezond of ongezond is? Wat smaakvol is? Ruiken we of er ergens een luchtje aan zit en hoe luisteren we eigenlijk? Twaalf ervaringstafels zullen jullie ter beschikking staan, vele ervaringen en een leerzame middag. Aan het einde van deze studiemiddag heb je zicht op de werking van de twaalf zintuigen met een accent op de eerste fysieke zintuigen die van groot belang zijn in het werkveld. Er is bewustzijn voor wat de zintuigen je brengen en wat jij kunt betekenen in de ontwikkeling ervan

 Werkvormen
* Ervaren,  leergesprek en lezing

De scholing is gebaseerd op de antroposofische menskunde volgens Rudolf Steiner. Uitgewerkt in De eerste zeven jaar, kinderfysiologie; Edmond Schoorel , Kinderspreekuur; Wolfgang Goebel en Michaela Glöckler, Uitwendige therapie; Ina Emous-van der Kooij e.a. De docenten werken op hun vakgebied vanuit dit perspectief.

Voor wie            Certificaathouders en leden van de beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg
Nascholing         Zintuigen, 12 poorten van de ziel
Kosten                 65,– leden, 75 niet-leden beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg
Datum                 27 maart ’18 13.30 – 17.30 uur.
Plaats                   Helicongebouw, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist
Docenten            Saskia Barkmeijer, remedial teacher, docent antroposofische menskunde
Maria Bom, expert Natuurlijke Kraamzorg

image6Mijn naam is Saskia Barkmeijer. Ik  deel graag  mijn ervaringen in het werken op de vrije school als klassenleerkracht,  remedial teacher en intern begeleider. Het waarnemen wat een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling, samen met de opvoeder of de leerkracht, is waar ik vreugde aan beleef. Antroposofie is daarbij leidend en daaruit put ik ook mijn onderwerpen voor cursussen die ik verzorg in binnen en buitenland. Bijzonder om dit nu ook te mogen doen in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Programma 13.00 – 17.30 uur

13.00 uur Welkom met kleine proeverij
13.30 uur Welke rol spelen zintuigen in jouw leven. In je werk?
13.45 uur Inleiding 12 zintuigen.
14.00 uur oefening tastzin
14.15 uur oefening levenszin
14.30 uur pauze
15.00 uur Rondgang langs twaalf ervaringen in klein groepje.
16.15  uur plenair delen van essences van de zintuigen
16.30 uur Zintuigen samenhang
17.00 uur kunstzinnige afsluiting
17.30 uur einde

 Wat verwachten wij van jou?

  • Je kijkt uit naar verdieping van je kennis op het gebied van prikkels en waarnemingen.
  • Je verlangt inspiratie op te doen vanuit de Natuurlijke Kraamzorg
  • Je bent tijdig aanwezig, zorgt voor betaling, hebt schrijfmateriaal
  • Boterhammetje

Waarvoor zorgt Opleiding Natuurlijke Kraamzorg?

  • Gastpreker en docent
  • Toon- en ervaringsmateriaal
  • 12 ervaringstafels, voor elk zintuig een
  • Bewijs van deelname
  • Bijschrijving accreditatiepunten
  • Soep (vegetarisch)

 Accreditatie       Kwaliteitsregister Beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg 4 pt algemeen,  KCKZ 4 punten overig aangevraagd

 download inschrijfformulier

 Ledenvergadering aansluitend