Historie

De Natuurlijke Kraamzorg groeit

De afgelopen jaren heeft de opleiding Natuurlijke Kraamzorg zich onder andere intensief ingezet voor:

  • Het opleiden van professionals
  • Nascholingen en vaardigheidstrainingen voor gecertificeerde professionals
  • Het beheer van een openbare bron van voorlichtingsmateriaal voor iedereen
  • Het aanbod van natuurlijke kraamzorg in Nederland toegankelijk maken voor clienten.
  • Het organiseren van conventies voor professionals binnen de (natuurlijke) geboortezorg in zijn algemeen.

De groei van de opleiding en  de ontstane uitbreiding van initiatieven heeft geleid tot structurele veranderingen in de organisatie per januari 2017.

 

Wat is er veranderd?

  1. Er is een stichting Natuurlijke Geboortezorg opgericht: www.natuurlijkegeboortezorg.nl
  2. De opleiding Natuurlijke Kraamzorg is onderdeel geworden van de stichting Natuurlijke Geboortezorg
  3. Er is een Kenniscentrum met beroepsvereniging opgericht www.natuurlijkekraamzorg.eu

Alle informatie met betrekking tot de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is verhuisd naar www.opleidingnkz.nl 

De overige informatie, bijvoorbeeld het aanbod van natuurlijke kraamzorg, de kennisbank met voorlichtingsmateriaal, enz., is te vinden op de pagina van de Kenniscentrum Natuurlijke Kraamzorg: www.natuurlijkekraamzorg.eu

We streven ernaar door middel van deze differentiëring gerichter en overzichtelijker de informatie op de websites aan te kunnen bieden.

 

Wat is er niet veranderd?

De idealen, de drijfveer en de mensen voor en achter de schermen.

 

We hopen u zo duidelijk te hebben geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen.

 

Met hartelijke groeten namens

 

Stichting Natuurlijke Geboortezorg

Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg