IAOKZ studiedagen

27 januari 2018 IAOKZ studiedag Embryologie

Doelgroep: jeugdartsen en –verpleegkundigen, kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg en verloskundigen op uitnodiging

Voorbereiding: Ingrid Schoonenberg, Loes Klinge, Rineke Boerwinkel, Janneke van Dijk, Maria Bom

Inhoudelijk:

  • De taal van de embryologie. Gebaren van leven.
  • Boetseren embryologische metamorfoses
  • Voeding voor en na de geboorte
  • Kinderbespreking waarin samenwerking tussen verloskunde, Natuurlijke Kraamzorg en consultatiebureau zichtbaar is geworden

 

Tijd: 10.00 – 15.00 uur

Prijs 25,– voor kraamverzorgenden

Beperkt aantal plaatsens: 10 voor Natuurlijke Kraamzorg, 5 verloskundigen

Kraamverzorgenden en verloskundigen kunnen zich aanmelden en tevens 25 euro overmaken op bankreknummer NL38INGB0007565627 tnv IAOKZ, Haarlem. Zodra betaling binnen is volgt bevestiging van aanmelding en betalingsbewijs.

Let op locatie: Kinderspreekuur Eindhoven, Jan Smitzlaan 7, 5611 LD Eindhoven