Klachten

Klachten

De Stichting Natuurlijke Geboortezorg hanteert de volgende klachten procedure, klikt u hier. 

Komt u er met de directie van de Stichting Natuurlijke Geboortezorgbetrokkenen niet uit, en wilt u een onafhankelijke beroepsmogelijkheid? Met een onafhankleijke klachtenfunctionaris van Quasir BV, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn komen we zeker tot een oplossing. www.quasir.nl      administratie@quasir.nl